Recursos per la biblioteca d’aula i la dinamització de la lectura

La biblioteca escolar i de l’aula ha de ser un espai que animi i inspiri la lectura, promovent el gust per la lectura i l’estima dels llibres i contes d’aquesta.

En aquest post valorarem diferents aspectes a tenir en compte en el disseny i manteniment de la biblioteca d’aula i de l’escola, i veurem diferents recursos per fer partícips als i les alumnes.

La biblioteca escolar

La biblioteca escolar ofereix un servei a tota la comunitat educativa en un espai dinàmic i d’aprenentatge. És un recurs bàsic per a l’adquisició i el desenvolupament de competències, no només de l’àmbit lingüístic, sinó que també afavoreix el desplegament del currículum en totes les àrees i etapes educatives.

Actualment, la biblioteca escolar es pot desenvolupar tant en entorns físics com virtuals, afavorint la presència de situacions de col·laboració, de comunicació, interacció i recerca.

Així, l’objectiu principal de la biblioteca escolar és afavorir l’accés a diferents fonts d’informació i potenciar l’aprenentatge autònom dels alumnes en la pròpia creació de coneixement, la recerca, assolir un pensament crític, valorar la informació de la recerca, seleccionar la informació adequada, etc.

La biblioteca d’aula

La biblioteca d’aula respon a un concepte de biblioteca més concret, adaptat a les necessitats dels alumnes d’un grup classe, al seu nivell educatiu, i als seus interessos, i aquests materials de lectura poden provenir de diferents fonts, com la biblioteca del centre, la biblioteca pública del barri o del poble, i fins i tot dels alumnes, que poden compartir els seus llibres amb els companys d’aula.

A continuació, veurem les característiques de la biblioteca d’aula:

 • Ofereix un servei al grup classe i facilita la integració de la lectura a la pràctica docent.
 • Pot ser un punt de recursos sobre les investigacions i projectes d’aula.
 • És un espai diferenciat de l’aula, tant física com metodològicament.
 • Pot ser un punt de partida per iniciar una activitat de lectura a l’aula.
 • El llibre de text no ha de ser el principal recurs d’aprenentatge.
 • Els alumnes poden ser els protagonistes en el disseny i elaboració de la biblioteca.
 • Es realitza un servei de préstec i d’intercanvi simple i pràctic.
 • Es pot decorar l’espai de la biblioteca en funció del projecte de l’aula o dels interessos.
 • La quantitat de materials de lectura no ha de ser molt ampli, ja que variarà sovint.
 • Es poden concretar i acordar els temes del curs amb els alumnes.
 • L’obtenció del material de lectura pot provenir de la biblioteca escolar, dels alumnes del grup classe i de la biblioteca municipal del barri o del poble.
 • És un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives
 • Afavoreix una motivació i bona predisposició del alumnes a llegir.
 • Els alumnes aprenen a tenir cura del material i de l’espai de la biblioteca.
 • Afavoreix que el docent i els companys siguin models lectors.
 • Les lectures s’adapten millor al ritme de l’aula.

Activitats i recursos per a la biblioteca d’aula i del centre educatiu

La biblioteca d’aula és un recurs molt interessant per tal d’oferir temps de lectura a alumnes que han acabat una feina abans d’hora. Així, poden utilitzar el racó de lectura per fullejar una revista, escoltar un conte amb la tauleta, llegir un conte, etc. mentre esperen que els companys acabin altres feines.

Les recomanacions de llibres entre iguals són molt enriquidores, aquestes poden ser en format oral, o bé amb notes senzilles per compartir a la cartellera de la biblioteca d’aula, on hi figuri el nom del conte, l’autor i la seva valoració.

Els alumnes més grans poden fer recomanacions al bloc de l’escola, a l’apartat de la biblioteca escolar, per compartir les lectures que més els han agradat, fer un banc d’imatges virtual amb les portades dels llibres de l’aula, i amb un breu comentari sobre la lectura, etc.

També hi ha escoles en què cada alumne té un diari de lectura, en el qual hi fan un recull de les diferents lectures realitzades al llarg del curs, amb comentaris i breus ressenyes. Aquesta activitat podria substituir la clàssica fitxa de lectura per emplenar després de cada llibre llegit, ja que consisteix en emplenar un diari propi per a un mateix, amb diferents impressions, valoracions i punts de vista sobre les lectures realitzades.

Cada alumne, pot tenir un recordatori dels diferents contes i lectures realitzades, de manera que a nivell individual poden escriure el nom del conte al llom de cada llibre dibuixat i pintar-lo quan han acabat la lectura.

Pel que fa al servei de préstec, els alumnes poden ser els protagonistes que vetllin pel bon funcionament de la biblioteca d’aula, i es pot acordar un model de graella que els sigui útil i funcional per a la seva gestió i organització.

A continuació et mostrem alguns exemples de materials que hem elaborat per potenciar el gust per la lectura i la implicació de l’alumnat en l’organització i la gestió de la biblioteca escolar i d’aula.