Recursos educatius per educació infantil

La finalitat de l’etapa d’educació infantil és contribuir al desenvolupament integral dels infants en totes les seves dimensions, tant de caire emocional com físic, en l’educació afectiva, social, els valors cívics i la convivència, l’educació cognitiva i artística, etc.

Per aquest motiu, es fa necessari planificar molt bé la tasca docent, oferint oportunitat a tots i totes les alumnes, de manera lúdica, contextualitzada, funcional i significativa.

A la comunitat de docents de recursos docents, hem estat dissenyant i elaborant recursos educatius per educació infantil, amb funcionalitat, amb caràcter pràctic i significatiu, atenent a la diversitat i als dos cicles educatius de l’etapa d’educació infantil.

En aquest post, veurem alguns exemples de recursos educatius per educació infantil que podeu adquirir al formar part de la nostra comunitat docent, som-hi!

Recursos educatius per educació infantil: recursos per a les docents

Forma part de la nostra comunitat de docents i gaudeix d’un munt d’avantatges i propostes per accedir als nostres recursos educatius per educació infantil!

A la secció d’educació infantil hi trobaràs idees i recursos tant per al primer cicle d’educació infantil com pel segon cicle. Per exemple, hi  trobaràs dossiers amb recursos i imprimibles per fer racons d’aprenentatge, propostes i idees per treballar amb peces soltes a l’aula, situacions d’aprenentatge per primer cicle d’educació infantil, situacions d’aprenentatge per segons cicle d’infantil, idees i dinàmiques de grup, activitats cooperatives per adaptar als diferents nivells, càpsules formatives per aprendre a programar situacions d’aprenentatge, per descobrir el fantàstic món de les peces soltes, i moltes sorpreses més, com eines d’avaluació, rúbriques, etc.

Recursos educatius per educació infantil: programacions i situacions d’aprenentatge

Si vols aprendre a programar situacions d’aprenentatge per educació infantil en qualsevol dels dos cicles de l’etapa, hem elaborat una càpsula formativa en la que descobriràs i aprendràs com elaborar una programació d’una situació d’aprenentatge, allà pas a pas, t’expliquem com fer-ho.

I per altra banda, també hem dissenyat diferents situacions d’aprenentatge, amb la programació didàctica i tots els recursos necessaris per aplicar-les a l’aula, amb un enfocament globalitzat i significatiu. Mira aquesta mostra de situacions d’aprenentatge per educació infantil, t’agradaran!

Recursos educatius per educació infantil: Racons i programacions didàctiques

Si vols descobrir el fantàstic món dels espais i racons d’aprenentatge, i aplicar-los a la teva aula d’educació infantil, no et perdis els dossiers que hem dissenyat i que estan farcits de recursos imprimibles a punt per plastificar i integrar-los en els racons d’aprenentatge.

Els recursos educatius d’infantil enfocats a treballar per racons, són molt pràctics i tots aquests estan pensats per promoure l’aprenentatge autònom dels infants, en grups reduïts.

A més, a part de tots els recursos educatius dels racons, en aquests dossiers també hi trobaràs tota la programació didàctica, amb els objectius desenvolupats de manera competencial, els criteris d’avaluació i les competències específiques implicada de cada eix d’aprenentatge.

No t’ho perdis, descobreix-los!

Recursos educatius per educació infantil: Propostes de joc, peces soltes, mini mons…

Si el que vols és descobrir el fantàstic món de les propostes de joc a través de les peces soltes i els mini mons, també hem elaborat diferents dossiers en els que hi trobaràs la programació didàctica i molts idees i recursos educatius per infantil per fer propostes de joc, propostes de descoberta i experimentació, escenaris d’aprenentatge a través de les safates sensorials, la construcció de mini mons, etc.

Per exemple, hi trobaràs:

Recursos educatius per educació infantil: criteris d’avaluació i rúbriques

Sabem que l’avaluació és un àmbit molt important en la nostra tasca docent, és per aquest motiu que hem dedicat els nostres esforços a dissenyar i elaborar diferents eines d’avaluació formativa i també d’autoavaluació pels infants, com per exemple les checklist d’observació i avaluació, i les diferents rúbriques d’avaluació amb els nivells d’assoliment dels criteris d’avaluació ben desenvolupats i a punt per fer servir!

En la secció dedicada a l’avaluació hi trobaràs criteris d’avaluació, indicadors i frases que t’inspiraran per fer els informes d’avaluació, instruments d’avaluació, com tiquets de sortida, dianes d’avaluació, etc.

Descobreix un univers de propostes, i comença a formar part d’una comunitat de docents que volen innovar i millorar el procés d’ensenyament cap a un aprenentatge de qualitat!