Recursos de lectoescriptura per a cicle inicial

A cicle inicial, l’aprenentatge de la lectoescriptura és un pilar fonamental per a seguir avançant amb els diferents aprenentatges. Per aquest motiu és important que els infants adquireixin des de petits aquestes eines bàsiques i fonamentals per progressar amb la resta d’aprenentatges i desenvolupar competències i habilitats diverses.

La lectoescriptura a cicle inicial

La lectura consisteix en descodificar els diferents signes i lletres per interpretar-los, i l’escriptura, per la seva banda, és l’habilitat que permet donar una estructura a les diferents idees escrites.

Per tant, la lectoescriptura és la unió entre llegir i escriure, de manera que també uneix els beneficis que té cada aprenentatge per separat.

Idees per treballar la lectoescriptura a cicle inicial

Hem fet un petit recull per tal de potenciar l’aprenentatge de la lectoescriptura en infants de cicle inicial:

  • Dedicar temps als infants, reservant estones per escoltar-los al llegir paraules i frases curtes, i personalitzar les propostes d’aprenentatge. Per exemple, podem establir una rutina de lectura a primera hora del matí, de manera que mentrestant que el grup classe gaudeixi d’un moment de lectura, podem atendre de manera personalitzada 2 o 3 infants i escoltar-los i acompanyar-los en el procés lectoescriptor.
  • Veure la lectura com un joc i transmetre-ho als infants, ja que és interessant que puguin associar l’acció de llegir amb un moment lúdic, per gaudir de les imatges, les paraules i les frases curtes. Podem combinar lectures amb representacions teatrals breus, oferint disfresses i complements per fer la representació, o fins i tot crear històries de manera cooperativa. També podem fer bingos de paraules, lletres, imatges, etc.
  • La lectura de la persona docent. Fer modelatge, mostrar que gaudim i transmetre l’amor per la lectura, fent-los partícips del moment de lectura.
  • Promoure la imaginació, ja que quan llegim, la imaginació es dispara i s’incrementa, promovent la creativitat i podent-la relacionar amb diferents creacions artístiques literàries i artístiques.

Recursos de lectoescriptura per cicle inicial

A través de propostes com per exemple racons, podem promoure l’aprenentatge del procés lectoescriptor a través d’agrupaments reduïts d’alumnes i fomentant alhora l’autonomia de l’infant.

També podem organitzar tallers o propostes d’aprenentatge per introduir i consolidar aprenentatges relacionats amb la lectoescriptura, a través de diferents recursos educatius i materials didàctics com els que mostrem a continuació.

I també podem plantejar-los reptes a través de situacions d’aprenentatge i capses d’aprenentatge d’allò més emocionants i significatives que motivin l’alumnat, i que relacionin els aprenentatges de llengua amb altres àrees d’aprenentatge per oferir-los un enfocament globalitzat i amb més sentit.

Recursos educatius de llengua per cicle inicial

A part de les propostes anteriors, també podem incloure també, propostes en llengua castellana, per treballar vocabulari específic.

I naturalment, introduir vocabulari i gramàtica de llengua anglesa.

Feu una ullada a tots els nostres recursos de llengua per a cicle inicial!

Recursos de llengua catalana

Recursos de llengua castellana

Recursos de llengua anglesa