Racons de matemàtiques

Última modificación:

Els racons són estratègies metodològiques que afavoreixen que l’infant jugui mentrestant va aprenent, de manera lliure, creativa i imaginativa. Normalment s’orienten cap a activitats lúdiques, que és la manera més natural de promoure l’aprenentatge en els infants, i a més desenvolupen competències transversals, comunicatives, interpersonals, d’interacció, etc.

A través dels racons, es pretén respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i afavorir l’autonomia, de manera creativa i vivencial.

En aquest post veurem alguns aspectes a tenir en compte per instal·lar racons d’aprenentatge a l’aula, i veurem alguns exemples i propostes pels racons matemàtics.

Racons d’aprenentatge i joc

A través del joc, els infants desenvolupen moltes competències per a la vida, és per aquest motiu, que és important promoure escenaris d’aprenentatge que vinguin marcats pel joc. I a través dels racons d’aprenentatge ho podem aconseguir, ja que els infants desenvoluparan simulacions de la vida quotidiana, socialitzaran amb els i les companyes, sorgiran conflictes i aprendran a resoldre’ls, participaran de manera activa i creativament, desenvoluparan l’autonomia, etc.

Idees i recursos per organitzar els racons a l’aula

Adaptar l’aula per establir racons és una acció imprescindible per promoure un escenari d’aprenentatge de qualitat i amb èxit.

Cal organitzar i distribuir diferents zones de treball, és a dir, els diferents racons, per tal que els infants puguin interactuar amb la zona, l’espai, els materials i els iguals. Per tant, els grups d’alumnes haurien de ser reduïts, entre 4 i 6 alumnes.

Aquests racons haurien d’estar senyalitzats, per tal que l’alumnat pugui distingir i diferenciar els diferents espais d’aprenentatge i les propostes.

Per la seva banda, el material haurà d’estar tan ben ordenat com sigui possible i l’espai disponible ho permeti, deixant tots els materials en llocs accessibles pels infants.

I també s’haurà de tenir en compte l’organització dels i les alumnes. En aquest sentit, com que ens interessa que tots i totes assisteixin a tots els racons que proposem, podrem dissenyar algun organitzador per a què puguin visualitzar quins racons estan disponibles i quin estan complets en la sessió d’aprenentatge. Per exemple, els més grans podran escriure el seu nom dins una casella d’un determinat racó, si hi ha espai per escriure’l. Si no n’hi ha, hauran d’escollir-ne un altre. I els més petits, poden enganxar amb velcro la seva fotografia. Nosaltres haurem de decidir la capacitat de cada racó.

Les docents i els racons d’aprenentatge

El rol docent en els racons d’aprenentatge és el d’acompanyament, observació, i ajuda en cas necessari.

Serà qui organitzi els diferents aprenentatge, qui prepari les zones de treball, els materials didàctics, i anoti els avenços i aprenentatges dels infants a través de l’observació i el registre en instruments d’avaluació.

També actuarà a través dels reforços positius cap als infants, motivar-los a participar i resoldre possibles dubtes.

Com es desenvolupen els racons d’aprenentatge

El racons és una metodologia que permet desenvolupar aprenentatges amb diferents enfocaments, de diferents formes:

Es poden treballar com una activitat complementària d’un altre aprenentatge principal, tot treballant de manera específica alguns aprenentatges i accions per tal de reforçar-lo. En aquest cas, podríem desenvolupar racons que sorgeixin d’un projecte d’aula.

També es poden treballar com un aprenentatge específic, per exemple, racons matemàtics. En aquest cas, si ens proposem consolidar aprenentatges relacionats amb la numeració, podrem instal·lar 4-5 racons amb materials diferents per treballar sabers i competències relacionades amb la numeració. També podem desenvolupar racons matemàtics enfocats diferents aprenentatges, combinant numeració, comptatge, operacions, botiga, .. en diferents racons.

Recursos educatius per racons de matemàtiques

A continuació us deixem algunes propostes d’activitats per fer en els racons de matemàtiques:

 • Explorar les propietats del objectes, la forma, el color, el gust, la textura, el comportament físic …
 • Manipular objectes i materials específics de lògica matemàtica, com trencacloques, regletes, blocs, tangram, etc.
 • Agrupar objectes a partir de característiques físiques
 • Classificar objectes atenent a afirmacions o negacions de les seves propietats, també afegir-hi dues propietats diferents.
 • Fer estimacions o prediccions sobre el pes, la mida, el comportament d’objectes…
 • Treballar situacions de mesura a través d’elements quotidians, com llapis, sabates, etc. i fer comparacions i classificacions.
 • Fer correspondències entre col·leccions d’objectes: més que, menys que, igual que..

Materials didàctics per racons de matemàtiques

Sens dubte, tenir materials didàctics i recursos educatius imprimibles també és una proposta d’allò més agradable pels infants, ja que es poden combinar amb elements naturals i quotidians, de l’entorn, tot potenciant de manera més específica alguna competència matemàtica.

A través de diferents recursos matemàtics podran treballar:

 • La comparació, correspondència, ordenació i classificació de les qualitats o atributs dels elements de l’entorn.
 • Les relacions qualitatives i quantitatives.
 • El reconeixement de situacions en les quals és necessari comptar.
 • La funcionalitat dels nombres en la vida quotidiana.
 • La utilització progressiva d’estratègies per comptar, inclòs el comptatge a cop d’ull.
 • La construcció de la noció de quantitat. Quantificadors bàsics contextualitzats.
 • L’aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar.
 • L’observació, exploració i identificació d’elements de l’entorn.
 • I molt més!

Si vols conèixer diferents propostes de racons per educació infantil, no et perdis la secció que hi hem dedicat a la nostra web.

També pots fer una ullada als recursos educatius que hem dissenyat per treballar per racons a cicle inicial de primària, t’agradaran!