Les competències emocionals a l’aula. Recursos

Emoció i aprenentatge van de la mà. Les recents investigacions i estudis realitzats mostren la importància de treballar les competències emocionals en l’àmbit educatiu.

El sistema educatiu, malgrat conèixer la importància del desenvolupament emocional en els infants, encara minimitza la importància del desenvolupament emocional en les pràctiques curriculars.

En aquest post veurem diferents aspectes a tenir presents en el desenvolupament de les competències emocional, i compartirem algunes idees per treballar-les amb naturalitat i dinàmiques de grup a l’aula.

Les emocions

Les persones responem davant de les circumstàncies i esdeveniments amb combinacions de reaccions mentals i fisiològiques. Les reaccions mentals són part del coneixement i les respostes fisiològiques varien, però involucren el sistema cardiovascular, respiratori i altres sistemes corporals. Aquestes són sovint induïdes per substàncies químiques i hi contribueix el sistema límbic, és a dir, l’hipotàlem i l’amígdala.

Les emocions es poden agrupar d’acord amb la forma com afecten la nostra conducta, és a dir, si ens motiven a aproximar-nos o a evitar alguna cosa.

Així, l’emoció és un fenomen conscient de capacitat de resposta. L’ésser humà respon a circumstàncies i a entrades especifiques amb combinacions de reaccions mentals i fisiològiques. Les respostes fisiològiques varien, però involucren el sistema respiratori, cardiovascular i altres sistemes corporals.

L’educació i la intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional ha arribat a les escoles per quedar-s’hi. Són molts els investigadors i psicòlegs que parlen del seu gran potencial i de la importància pel desenvolupament integral de les persones.

La intel·ligència emocional és el conjunt d’habilitats entre les que destaquen l’autocontrol, l’entusiasme, la perseverança i la capacitat de motivar-se a un mateix. Així vindria a ser l’habilitat individual per entendre, clarificar i regular les emocions, i per preparar els estats emocionals negatius i mantenir els positius.

La Intel·ligència Personal: es compon, al seu torn, per una sèrie de competències que determinen la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Aquesta intel·ligència comprèn tres components:

 • Consciència en un mateix.
 • Autoregulació o control de si mateix.
 • Automotivació.

La Intel·ligència Interpersonal: De la mateixa manera que l’anterior, aquesta intel·ligència també es compon d’altres competències que determinen la manera com ens relacionem amb els altres:

 • Empatia.
 • Habilitats socials.

Idees i recursos per treballar l’educació emocional a Educació Infantil

A continuació es descriuen alguns dels objectius, per a Educació Infantil, que ens guiaran per fer propostes a l’aula i desenvolupar la competència personals per a prendre consciència d’un mateix.

 • Expressar les emocions bàsiques.
 • Identificar les pròpies emocions bàsiques i les de les altres persones.
 • Reconèixer i saber posar nom a les emocions bàsiques com alegria, por, ràbia, tristesa… a través de contes, imatges, representacions teatrals, etc.
 • Compartir els sentiments, les vivències i les emocions pròpies amb els companys.

Idees i recursos per treballar l’educació emocional a Educació Primària

Aquí us compartim algunes de les possibilitats infinites per desenvolupar les competències personals i interpersonals:

 • Identificar diferents situacions diàries en què s’ha experimentat una determinada emoció.
 • Reconèixer les emocions dels altres.
 • Conèixer les emocions bàsiques i algunes de més complexes.
 • Acceptar les pròpies característiques personals, diferenciant-les de les dels altres i veure-les com a diferències positives.
 • Saber relacionar un estat emocional amb diferents situacions quotidianes.
 • Prendre consciència de la relació entre emocions i comportament.
 • Ser conscient de la relació entre emoció i comportament.
 • Ser conscient de les pròpies emocions i sentiments.
 • Valorar en clau positiva les pròpies característiques personals.
 • Tenir confiança en les pròpies capacitats personals.

Dinàmiques de grup i dinàmiques d’educació emocional

Si vols conèixer diferents estratègies, recursos i dinàmiques per acompanyar l’alumnat en el desenvolupament de les competències emocionals, no et perdis els dossiers que hem elaborat per treballar competències emocionals bàsiques

Recursos per Educació infantil i cicle inicial:

Recursos per cicle mitjà:

Recursos per cicle superior: