Lectoescriptura

Última modificación:

El llenguatge està present en les nostres vides, des del naixement.

En els inicis, i a mesura que va passant el temps, l’infant es va interessant pel llenguatge, intentant imitar i volent aprendre’n més per comunicar-se amb l’entorn.

Així, per iniciar el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, cal tenir present que evolucionarà en funció del procés natural de desenvolupament de l’infant, i les diferents situacions i oportunitats que es presentin, tant en l’àmbit familiar, com en el social i l’educatiu.

En aquest post veurem què és la lectura i l’escriptura, i reflexionarem sobre l’inici de l’aprenentatge de la lectoescriptura. Finalment podrem veure exemples, idees i propostes per potencia-la a l’aula.

La lectura

Llegir és saber interactuar amb un text, observant-lo i relacionant allò que coneixem amb allò nou que estem descobrint. És una habilitat lingüística que tradicionalment, s’ha considerat com una acció passiva, però actualment sabem que és una activitat molt activa per part del lector, ja que estableix un vincle amb el text i la idea que vol transmetre, hem d’aplicar diferents estratègies lectores, i alhora ens fa imaginar i desplaçar-nos a nous mons.

Així, llegir és un mitjà pel qual l’aprenent pot aprendre a perfeccionar l’expressió escrita, comporta la descodificació de signes gràfics que tenen un significat, i ens proporciona nova informació i nous aprenentatges.

Per tant, llegir, és molt més que saber reconèixer cada una de les paraules que composen el text, sinó que comporta comprendre i saber interpretar els missatges, tot relacionant-los amb les idees prèvies.

L’escriptura

El llenguatge escrit està presenta en la realitat de l’infant des de l’inici. Aquest és una representació d’idees, de pensaments, etc a través de signes que poden presentar-se en diferents suports. A través de l’escriptura, ens podem comunicar amb altres persones, escriure cartes, histories curtes, llibres, etc. Per tant, és un mitjà de comunicació viu, actiu i creatiu.

Inici de la lectoescriptura

Hem vist que el llenguatge ens permet la comunicació amb altres persones i en situacions diverses. L’inici de la lectoescriptura doncs, es podrà realitzar a través diferents sistemes i mitjans, com l’oral, l’escrit, mitjançant gestos, etc.

Abans d’iniciar el procés lectoescriptor, però, cal desenvolupar un bon llenguatge, ja sigui a través de les rimes, conèixer fonemes, i treballar la relació entre lletra i so, potenciant així el desenvolupament de la consciència fonològica en els infants.

Jocs de consciència fonològica

Els jocs de consciència fonologia combinen una ambient lúdic amb l’aprenentatge i el desenvolupament de la consciència fonològica.

Així, la consciència fonologia té un paper rellevant en el procés de la lectura i l’escriptura posterior, ja que l’infant podrà reflexionar sobre els diferents sons i establir relacions de manera amena i lúdica. Per tant, podrem treballar els sons, els fonemes a nivell individual, les síl·labes, les paraules, les rimes, les frases, etc.

A través d’aquests jocs, els infants aprendran a reconèixer, utilitzar i relacionar els diferents sons del llenguatge oral amb les lletres i paraules. A part de dominar aquesta habilitat, s’estarà preparant a l’infant per iniciar-se en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.

Si vols conèixer més propostes de consciència fonològica, no et perdis aquests recursos per infantil i les nostres idees per cicle inicial.

Recursos i propostes per a l’inici de l’aprenentatge de la lectoescriptura

Cal que el pas del llenguatge oral al llenguatge escrit es realitzi de manera progressiva, acostant l’infant al text escrit a través de situacions de comunicació oral significativa, a través de diferents propostes, variades i engrescadores, com:

  • Lectura contes per part de la persona adulta
  • Explicar contes amb el suport de la figura adulta i escoltar-los
  • Iniciar-se en el lectura d’imatges i pictogrames
  • Familiaritzar-se amb el text escrit en diferents suports
  • Presentar paraules significatives i properes a l’infant

Propostes d’aprenentatge de la lectoescriptura

A l’aula, cal tenir en compte diferents factors com l’edat, el nivell maduratiu de l’alumnat, els objectius que ens proposem, les diferents estratègies i metodologies, etc.

A l’aula, podem utilitzar diferents tipus de propostes i activitats amb sentit per l’infant i pel seu progres en la lectoescriptura, tant a partir d’activitats planificades com d’altres situacions més espontànies.

Algunes propostes que podem fer són:

Fes una ullada a més propostes per infantil i per primària!