Grafisme creatiu

El grafisme creatiu és una fusió de grafomotricitat i creativitat. A través de propostes sistematitzades de diferents traços, estarem fent un treball i aprenentatge previ a les habilitats que contribuiran a que els infants puguin passar al llenguatge escrit.

En aquest post veurem la importància de treballar la grafomotricitat amb diferents enfocaments, i veurem algunes propostes que de ben segur us agradaran!

Com treballar la grafomotricitat?

A continuació proposem algunes indicacions per introduir i treballar les grafies.

El grafisme, primerament s’hauria de treballar amb el cos i de manera vivencial, mitjançant diferents materials i en diferents espais, com sales àmplies, passadissos, el pati, etc. Per exemple, podem repassar camins fets a la sorra del pati i caminant tot resseguint els dibuixos del terra, esborrar camins amb els dits que prèviament haurem dibuixat a la pissarra, resseguir camins i grafies en safates sensorials amb arròs, farina, sorra, etc.

  • També podem resseguir i repassar sanefes en fotografies reals i properes a l’alumnat, com imatges de castells, decoracions en peces de roba, etc.
  • Podem proposar que l’infant realitzi diferents gargots sense cap objectiu concret, de manera que experimenti diferents moviments amb la mà, acompanyant la proposta amb música de diferents estils, etc.
  • Més endavant podem jugar a resseguir lletres grans, tot seguint el recorregut marcat per construir la grafia, descobrir lletres en safates, i reproduir-les en aquestes safates amb sorra, serradures, etc.

La importància de la motricitat fina

Així, abans de treballar la grafomotricitat, abans haurem d’haver plantejat propostes i activitats per treballar la motricitat fina, implicant braços, mans i dits, per a què posteriorment els infants aguantin el llapis, dibuixin, etc.

El desenvolupament grafomotriu té molt a veure amb l’estructuració espacial i temporal, la integració motora i perceptiva, la coordinació, la definició de la lateralitat, l’equilibri, etc.

Veurem l’evolució del traç i aquestes habilitats manuals en diferents etapes del desenvolupament de l’infant, que també es veuran afavorides pel seu desenvolupament psicomotor.

  • En l’etapa del gargot incontrolat l’infant omple l’espai amb els primer traços irregulars, en forma de zig-zag i de manera incontrolada, tal i com indica el seu nom.
  • En l’etapa del gargot controlat, l’infant identifica la relació del gargot amb els moviments de mans i dits, de manera que s’inicia la coordinació mà-ull, i va adquirint habilitats per controlar la seva mà cap on indica el seu ull.
  • I en l’etapa del gargot amb nom, l’infant ja observa els gargots i cerca un significat al que ha dibuixat, tot posant-hi paraules per descriure-ho.

Propostes de grafisme creatiu

Hem elaborat diferents propostes per treballar la grafomotricitat i el grafisme creatiu, no et perdis tots els recursos!

Hem elaborat un QUADERN DE GRAFISME que de ben segur t’agradarà per treballar les diferents habilitats de grafomotricitat amb els infants.

També et sorprendrà el DOSSIER DE GRAFISME CREATIU.

Pots fer propostes lúdiques per jugar amb els DAUS DE GRAFISME, per treballar per parelles o en grups reduïts.

I imprimir i plastificar diferents targetes per treballar el TRAÇ I EL GRAFISME, no t’ho perdis!

Projectes i situacions d’aprenentatge per treballar el grafisme

A través de propostes significatives, l’infant aprèn més i millor. És per aquest motiu, que les propostes contextualitzades i específicament relacionades amb projectes d’aula o situacions d’aprenentatge sempre seran més significatives per treballar i desenvolupar la grafomotricitat.

Per exemple, podem treballar a partir de situacions d’aprenentatge que impliquin directament el traç i el grafisme, com aquesta situació d’aprenentatge que hem elaborat: Línies, formes i colors.

També podem fer propostes de racons, en funció de l’estació de l’any, o bé de la temàtica dels racons, segons festes i tradicions populars, la primavera, la tardor, etc. Pots consultar algunes propostes de racons per Educació Infantil.