Estratègies de comprensió lectora

La comprensió lectora és una habilitat que consisteix en entendre allò que es llegeix, de manera que hi ha una interacció entre el lector i el text.

Tot i així, sabem que molts i moltes de les nostres alumnes es troben amb barreres per accedir a aquesta comprensió de manera satisfactòria i desxifrar el missatge que transmet, ja que aquest procés és complex i implica la posada en acció de diferent habilitats, l’atenció, la funcionalitat del text, el moment maduratiu de l’infant, etc.

En aquest post us plantejarem diferents estratègies per treballar la comprensió lectora, som-hi!

Els objectius de la comprensió lectora

A d’etapa d’educació primària, els objectius de la comprensió lectora estan enfocats a través de propostes per tenir una primera presa de contacte amb la lectura, a conèixer diferents tipologies textuals, ampliar vocabulari i a promoure el gust per la lectura.

És per aquest motiu, que hem de cercar diferents formes de potenciar aquesta competència, per acompanyar els infants en l’aprenentatge de la comprensió lectora de manera significativa i funcional, oferint diferents recursos, suports, estratègies i eines d’aprenentatge.

Què és la comprensió lectora

Sabem que llegir un text no implica comprendre el seu contingut. Un motiu pot ser que no interpretem el que vol transmetre l’autor, que sapiguem el significat d’algunes paraules, que no mantinguem la concentració, etc. Aquest és el motiu pel qual cal treballar i potenciar la comprensió. Una forma ideal és incentivar la lectura relacionant-la en moments per gaudir i també connectar-la amb els seus interessos.

Sabem doncs, que la comprensió lectora és la capacitats que té una persona per entendre allò que llegeix, tant la idea general com les diferents paraules del text.

Quan llegim, activem la competència de la comprensió, i per tant aprenem i entenem les idees principals i rellevants del text, i les relacionem amb conceptes que ja coneixem o que tenen un significat per nosaltres, les idees o coneixements previs.

Així, aquesta ha d’estar emmarcada en diversos contextos del dia a dia a l’escola, a través de textos variats, en suports diferents, tipologies de text diverses, i amb diferents finalitats, com per exemple, per connectar-la amb un projecte d’aula, per gaudir de la lectura en sessions de biblioteca escolar, per treballar centres d’interès de l’alumnat, notícies rellevants de l’entorn, etc.

Estratègies de comprensió lectora

Hi han moltes estratègies lectores per afavorir la comprensió, això t’ho expliquem amb molt detall a la nostra càpsula formativa sobre les estratègies de comprensió.

El més important és oferir-los eines i moments d’aprenentatge per a què sàpiguen utilitzar les estratègies adequades per a la comprensió d’un determinat text. Algunes d’aquestes són:

 • Saber respondre a què he de llegir. Per què i/o per a què he de llegir-lo?
 • Activar els coneixements previs pertinents en relació al contingut de el text. Què sé, què m’és útil a l’hora d’afrontar aquesta lectura? Quines altres coses poden ajudar-me sobre l’autor, del gènere, tipus de text?
 • Recerca de la informació essencial del text en relació al propi objectiu de lectura. Discriminació de la informació poc rellevant en relació a l’objectiu que presideix la lectura.
 • Avaluació de la consistència del contingut en relació a coneixements previs, el sentit del text, la coherència de les idees que s’expressen, si s’entén bé, l’argumentació de les idees, etc.
 • Monitoritzar la comprensió mitjançant recapitulacions periòdiques i interrogacions: Quina idea principal extrec d’aquest paràgraf o fragment? Puc reconstruir les idees bàsiques dels diferents apartats?
 • Elaborar i provar diferents tipus d’inferències: Com acabarà aquest text? Com crec que es podria solucionar el problema que es planteja? Quin significat puc deduir per aquesta paraula desconeguda?

A continuació, indiquem les estratègies més utilitzades per a la comprensió lectora:

ABANS DE LA LECTURA

 • Activar coneixements previs
 • Establir prediccions sobre el text
 • Promoure les preguntes dels alumnes sobre el text

DURANT LA LECTURA

 • Estratègies compartides durant la lectura
 • Estratègies durant la lectura individual
 • Errors de comprensió i percepció de no comprensió del text

DESPRÉS DE LA LECTURA

 • Identificació de la idea principal del text
 • Resum de la lectura realitzada
 • Formulació i resposta de preguntes

Si vols saber-ne més i conèixer amb més detall aquestes idees, te les expliquem a la càpsula formativa “Estratègies de comprensió lectora”.

Recursos per la comprensió lectora

Hi ha moltes opcions per oferir situacions d’aprenentatge per treballar la comprensió lectora, així com textos i enfocaments diferents.

Per motivar l’alumnat cal connectar amb els seus interessos, oferir propostes significatives a través de projectes i situacions d’aprenentatge contextualitzades, i promoure la sistematització amb sentit d’aquesta capacitat, ja que és la base de dels aprenentatges que seguiran.

Si vols conèixer diferents estratègies, eines i recursos, no et pots perdre fer una ullada al nostre material didàctic i als recursos educatius que tenim a la disposició dels membres de la nostra comunitat, fes-hi una ullada!