Consciència fonològica. Recursos per desenvolupar-la.

Un dels grans reptes en què es troben els infants quan s’inicien en l’aprenentatge de la llengua, és comprendre la relació i associació existent entre les lletres i les sons de la parla, és a dir, la relació entre grafemes i fonemes.

Aquest repte requereix el desenvolupament d’habilitats fonològiques que facilitaran la capacitat de reflexionar i de manipular les diferents unitats de les paraules del llenguatge oral, com els fonemes i les síl·labes.

En aquest post veurem què és la consciència fonològica, i sobretot descobrirem diferents recursos educatius i idees per treballar-la a l’aula.

La consciència fonològica, què és?

La consciència fonològica és una habilitat metalingüística que permet a l’infant identificar i manipular diferents segments del llenguatge parlat, com els fonemes, les síl·labes, les paraules, frases, …

Per a què un infant aprengui de manera satisfactòria, cal que una bona adquisició e la consciència fonològica, ja que quan comencen a llegir, aquest sistema s’activa.

La correspondència entre el fonema i el grafema és l’habilitat que facilitarà a l’infant el reconeixement de les lletres i les paraules.

En els darrers anys i estudis a l’aula, s’ha pogut corroborar que la consciència fonològica és un dels predictors més significatius en relació a l’aprenentatge de la lectura; i també s’ha demostrat que els infants amb una bona consciència fonològica, aprenen amb més avantatge a llegir, mentre que els infants que no l’han desenvolupat de manera satisfactòria, es troben amb més dificultats per iniciar-se en l’aprenentatge de la lectura. És per aquest motiu, que cal promoure l’ús i aplicació d’activitats que desenvolupin aquesta habilitat durant els primers anys en l’entorn educatiu.

Activitats pel desenvolupament de la consciència fonològica. Aspectes a tenir en compte

És important que es vagin introduint les activitats de consciència fonològica, de manera gradual i amb criteri per facilitar l’aprenentatge i desenvolupament d’aquesta.

En primer lloc, hem de tenir en compte la relació entre la consciència fonològica i la lectoescriptura, dons aquesta és bidireccional, ja que una afavoreix l’altra i viceversa.

I en segon lloc cal distingir les propostes i els aprenentatges fonològics més fàcils d’aprendre i de fer, i els que esdevenen més complexes pels infants. Per exemple, la identificació d’un so sil·làbic a principi de paraula, és més fàcil que al final; o bé és més difícil afegir o ometre fonemes o síl·labes al principi de les paraules que al final.

Exemples de recursos per la consciència fonològica

Tenir habilitats fonològiques, fa referència a la capacitat de reflexionar sobre els sons de la pròpia llengua, de manera que l’infant desenvolupa habilitats per pensar sobre els sons i manipular-los, amb la finalitat d’adquirir consciència dels diferents segments sonors.

I a base de pràctica a través d’activitats amb enfocaments diversos, ajudarem a l’infant a avançar i consolidar la consciència fonològica.

Quines activitats o propostes els podem plantejar? Són vàries. Vegem-ne alguna a continuació:

  • Per l’estructura de les síl·labes poden posar gomets o fer creus segons el nombre de síl·labes, classificar paraules en funció del nombre de sílabes, relacionar imatges i classificar-les en funció de criteris sil·làbics, etc.
  • Treballar amb suports visuals, com el gest fonètic, pics, imatges vàries.. També amb suports explícits sobre la grafia dels sons.
  • Per treballar les vocals i analitzar-les es pot jugar a identificar si una paraula comença o acaba per una vocal concreta, dir paraules que comencin per la vocal indicada, agrupar imatges en funció de la vocal inicial o final, …
  • Per analitzar les sílabes, podem fer diferents propostes per identificar si una paraula comença per una determinada síl·laba, o bé classificar imatges en funció de la síl·laba inicial, encadenar paraules a través d’imatges en funció de la síl·laba inicial i final de la paraula representada, fer rimes i associar paraules amb que tenen la mateixa síl·laba final.
  • Per treballar les consonants es poden plantejar activitats per identificar els fonemes finals d’una paraula, identificar la consonant que conté la paraula, comparar paraules en funció de la consonant inicial, …
  • En referència al lèxic, es poden plantejar propostes per comptar paraules d’una oració, dividir una oració simple, jugar a ometre la paraula final, invertir paraules, canviar-les, treure’n, …

Recursos i racons de consciència fonològica

Hem preparat alguns materials per treballar la consciència fonològica a través de tallers i racons, per a què l’infant, de manera pràctica pugui manipular diferents elements i desenvolupar la consciència fonològica de manera lúdica i viva.

Pots consultar els diferents materials didàctics i recursos educatius AQUÍ, i també et deixem alguns exemples per fer-hi una ullada. Pots escollir les diferents propostes en funció del nivell de desenvolupament de l’aprenentatge dels infants, i anar incrementant el nivell.

O també pots consultar els diferents packs de racons que hem preparat, enfocant-los de manera pràctica, lúdica i amena pels infants.

Si vols conèixer idees, eines i recursos, no et pots perdre fer una ullada al nostre material didàctic i als recursos educatius que tenim a la disposició dels membres de la nostra comunitat, fes-hi una ullada!