Aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Sabem que la lectura i l’escriptura són bàsiques i fonamentals per a l’aprenentatge en tots els sentits i per un desenvolupament de les competències en els infants. Així que, com a docents, cal enfocar les competències relacionades amb l’escriptura i la lectura de manera amena, lúdica i agradable, potenciant així el gust per la lectura i l’escriptura, i també la seva funcionalitat en el dia a dia dels infants.

En aquest article compartirem algunes idees clau per facilitar l’aprenentatge de la lectoescriptura en etapes inicials.

Aprenentatge de la lectoescriptura

L’aprenentatge de la lectoescriptura és un dels més importants i és la base dels aprenentatges que vindran a continuació, a part de ser un motor pel desenvolupament del llenguatge i del pensament. Així, el fet de dominar aquest procés comportarà encaminar-se més fàcilment cap a l’èxit en la resta d’aprenentatges, tant a nivell escolar com en la vida.

Tanmateix, sabem que aquest procés d’aprenentatge és una tasca força complexa, ja que primer vindrà la presa de consciència fonològica, és a dir la relació entre la lletra i el seu so, i per altra banda, i en paral·lel es desenvoluparan, de manera progressiva, les habilitats relacionades amb el traç de les lletres, aprendre a escriure-les i a confegir paraules.

Tot i així, el fet d’identificar i de saber escriure les lletres, i de reconèixer els seus sons, no és sinònim de saber llegir i escriure, doncs els infants més petits, hauran de fer encara un pas més per comprendre el que llegeixen i donar sentit a allò que escriuen.

Per tant, és fonamental estimular els aprenentatges a través de situacions significatives per facilitar i potenciar la construcció dels aprenentatges de la lectura i l’escriptura.

Idees per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

  • No forcis l’aprenentatge de lectura i l’escriptura si l’infant encara no està preparat. Aprofita i presenta les lletres de manera natural i contextualitzada. Començar pel seu nou i els noms de companys i companyes, és una bona estratègia.
  • Aprofita la curiositat natural de l’infant i els seus interessos. Podeu fer una petita sortida a l’entorn proper i buscar lletres en cartells, noms de carrers, observar-les, relacionar-les, etc. Sempre potenciant la curiositat dels infants, fent-los preguntes com: voleu saber què diu aquí?
  • Proposa activitats significatives pels infants, de manera que trobin funcionalitat a l’aprenentatge. S’aconsella que les lletres es presentin en el seu context, és a dir, en la paraula que formen juntes, ja que d’aquesta manera trobaran funcionalitat a l’aprenentatge dels sons i de la lectura inicial.
  • Planifica tasques que siguin pràctiques i amb un enfocament lúdic, a través de jocs de consciència fonològica, racons de joc simbòlic, etc.
  • Afavoreix el contacte sistemàtic amb les lletres i les paraules, ja sigui a través de projectes d’aula, com el nom de la classe, dinàmiques de grup amb els noms escrits dels infants o les lletres inicials, etc.
  • Aprofiteu diferents moments i escenaris d’aprenentatge per explicar contes, llegir històries, revistes, i tot tipus de lectures que promoguin l’interès dels infants i l’emoció, doncs emoció i aprenentatge van de la mà.

Racons de consciència fonològica

Els racons d’aprenentatge són estratègies que poden ser d’aprenentatge o de joc i que permeten els grups reduïts d’alumnes per treballar cooperativament i de manera autònoma.

En l’àmbit del desenvolupament de la consciència fonològica, els racons ens permeten realitzar propostes significatives, amb un enfocament competencial i contextualitzat, i a més en un entorn únic, agradable i participatiu.

Per dissenyar propostes de racons per promoure la consciència fonològica podem plantejar activitats, tasques i jocs de relacionar el so amb la lletra, treballar a partir d’imatges contextualitzades en moments especials, estacions de l’any, projectes, etc.

En aquestes propostes de racons de lectoescriptura i consciència fonològica, hi trobaràs exemples d’activitat amb un enfocament lúdic i contextualitzat en la primavera, de manera que podràs aprofitar l’estació de l’any per fer propostes pràctiques, autònomes i funcionals.

Recursos i propostes de lectoescriptura

Altres propostes que podem planificar a l’aula poden ser situacions d’aprenentatge que promoguin la descoberta i consolidació del procés lectoescriptor, de manera significativa i contextualitzada segons els interessos dels infants.

I també podem proposar la realització de capses d’aprenentatge o bé altres recursos de comunicació i llenguatge a l’educació infantil o de l’àrea de llengua a cicle inicial de primària.

Materials i recursos educatius de llengua

Fins aquí hem vist que hi ha diferents propostes per treballar i promoure el desenvolupament de competències lectoescriptures. Si vols saber-ne més i tenir més idees i recursos, materials imprimibles, programacions i propostes, fes una ullada a la nostra web!